Cultuursensitief werken

Team IP vindt het belangrijk dat zijn deskundige zorgverleners beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om zorgbehoevende mensen van niet-westerse komaf te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Team IP selecteert zijn zorgverleners specifiek voor desbetreffende doelgroep en biedt hen daarnaast trainingen en cursussen aan op het gebied van cultuursensitief werken.
Team IP werkt specifiek met zorgverleners die beschikken over de culturele ‘voelsprieten’ zodat deze voor elke cliënt een passend hulpverleningsaanbod kan realiseren.

De cliënten voelen zich begrepen, wat maakt dat er snel een vertrouwensband gerealiseerd kan worden om vanuit dat punt verder op de zorg te gaan zitten. Dit werkt de-escalerend en komt ten goede van onze herstelgerichte zorg.