De Team-IP Zorgprofessionals

Wij werken alleen samen met gekwalificeerde en deskundige zorgprofessionals. Indien u een beroep doet op de diensten van Team IP, zorgen wij middels matching en plaatsing voor de beste zorgprofessional. Situatie-afhankelijk leveren wij concreet en vraaggericht de beste kwaliteit.

Wij zijn pas tevreden als wij een blijvende positieve indruk hebben achtergelaten. Bij zowel u, als bij de cliënten.

Onze zorgprofessionals

Pedagogisch medewerker A

Onze pedagogisch medewerkers helpen bij het opvoeden en begeleiden van jongeren met een (complex) zorgvraagstuk. Hierbij richt de medewerker zich vooral op het voorkomen van conflicten en het bieden van perspectief.

Onze pedagogisch medewerkers beschikken over een SKJ-registratie, zijn gemachtigd voor het verstrekken van medicatie en beschikken over minimaal 5 jaar werkervaring binnen de hulpverlening.
De pedagogisch medewerkers beschikken over HBO werk- en denkniveau.

Pedagogisch medewerker B

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van cliënten die tijdelijk of langdurig uit huis zijn geplaatst, al dan niet buiten diens schuld om.

De pedagogisch medewerkers zijn gemachtigd voor het verstrekken en beheren van medicatie. De pedagogisch medewerkers zijn in staat zelfstandig slaapdiensten te vervullen.

De pedagogisch medewerkers beschikken over minimaal 5 jaar werkervaring en beschikken over MBO werk- en denkniveau.

Nachtwacht

Onze nachtwachten zijn beveiligingsfunctionarissen met pedagogische taken. De nachtwacht is aanwezig in nachtdiensten en biedt praktische en opvoedkundige ondersteuning aan bewoners tijdens de nachtelijke uren.

Onze nachtwachten coachen jongeren naar een goed dag- en nachtritme en biedt waar nodig een luisterend oor.

Onze nachtwachten beschikken over MBO werk- en denkniveau en zijn in het bezit van een geldig BHV+ certificaat.

Gedragsdeskundige

Onze gedragsdeskundigen zijn een spin in het web. Zij ondersteunen en adviseren hulpverleners inhoudelijk en zijn in staat om belangrijke beslissingen ten aanzien van de cliënten te maken.

Onze gedragsdeskundigen coachen hulpverleners in hun functioneren.

Onze gedragsdeskundigen beschikken over universitair werk- en denkniveau.

Crisisinterventieteam

De talenten van ons crisisinterventieteam zijn in staat om in moeilijke situaties snel en goed te analyseren, adequaat te handelen en de juiste hulp in te schakelen.

Bij de keuzes die het team maakt staat de stabiliteit en continuïteit van de cliënten, maar ook de groepsdynamiek centraal en het wederkeren van de rust voorop. Het crisisinterventieteam is in staat om een leefgroep op te zetten, te stabiliseren en de rust te laten wederkeren. Wij bestaan uit een team van minimaal zes hulpverleners, die geruime tijd intensief samengewerkt hebben en zodoende sterk op elkaar zijn ingespeeld. Dit team is door middel van lang en intensief samenwerken, elkaars begeleidingswijze gaan herkennen en daardoor in staat om wonderen te verrichten.

Onze CIM interventie medewerkers beschikken individueel over HBO werk- en denkniveau.